Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,823

Issue №12 (part 4) in 2014

Medical sciences
319-323
324-330
Duzh A.N., Alyamovskiy V.V., Sokolova O.R., Gavrilyuk O.A.
331-334
335-339
340-344
Reva I.V., Reva I.V., Reva I.V., Reva G.V., Reva G.V., Yamamoto Т., Yamamoto Т., Usov V.V., Usov V.V., Rusakova E.Y., Rusakova E.Y., Tolmachev V.E., Tolmachev V.E., Kim A.R., Kim A.R., Bocharov V.S., Bocharov V.S., Каlinin О.B., Каlinin О.B., Razumov P.V.
345-351
Sheveleva N.I., Minbayeva L.S.
352-356
Biological sciences
357-360
361-364
Agricultural sciences
Esentureeva G.D., Zhumahanova R.K., Kylyshbaeva G.B.
365-368
Lukin V.P., Nosov E.V., Nosov V.V., Torgaev A.V.
369-377
Sergienko L.S., Kunitsyn A.G.
378-385
386-388
Manukyan M.O., Petrosyan A.V., Barseghyan K.S., Gyulnazaryan A.K., Babakhanyan A.V., Stepanyan G.M., Paronikyan R.V.
389-392
393-395
Golyak S.A., Ulyakov M.S., Ishtakbaev R.F., Domnin V.Y., Pivovarova K.A., Bryansky P.N., Turgumbaev N.K.
396-399
400-404
Zhantasov K.T., Moldabekov S.M., Nalibaev M.I., Zhantasova D.M., Alteyev T., Kadyrbayeva A.A., Zhantasov M.K., Ziyat A.Z., Bazhirova K.N.
405-408
Ivashov E.N., Panfilova E.S., Shikhov A.I.
409-411
412-415
416-420
Pashchenko K.G., Bakhmatov Y.F., Kal’chenko A.A. (sr.), Ruzanov V.V., Mikhaylitsyn S.V., Yaroslavtsev A.A., Yaroslavtseva K.K., Terentiev D.V., Sheksheyev M.A., Tyuteryakov N.S., Shashkin D.A., Kal’chenko A.A. (jr.)
421-424
425-428
429-432
433-435
Bozshataeva G.Т., Тurabaeva G.К., Zurkhabaeva L.A., Оspanova G.С., Asylbekova G.Т., Sabdenova U.О., Dikanbayeva A.K., Adyrbekova G.M, Abdibayeva M.
436-438
Zhohov A.L., Yunusov A.A., Berdaliyeva A.M., Saydahmetov P.A.
439-444
445-447
448-450
Оspanova G.S., Bozshataeva G.Т., Тurabaeva G.К., Uzakhova A.S., Baybatshayeva A.E., Egemberdiyev N.A., Adilkhan. S.A.
451-454
,
455-459
460-464
465-469
470-473
474-476
, , , ,
477-479
, , ,
479-484
, ,
484-487
, ,
487-490
Biological sciences
, ,
491-491
491-492
Medical sciences
, , , ,
492-492
, , , ,
492-493
, , , ,
493-493
, , , ,
493-494
, ,
494-495