Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,823

Issue №9 (part 2) in 2015

Medical sciences
Atyakshin D.A., Tsvetikova L.N., Lobeeva N.V., Budnevskiy A.V., Ovsyannikov E.S.
195-197
198-203
204-209
Lukyanenok P.I., Alifirova V.M., Orlova Y.Y., Sukhareva А.Е., Usov V.Y., Shelkovnikova Т.А.
210-215
Madalikhodzhaev R.S., Kazbekova K.S., Sadykova A.S., Bekturganov R.S., Yunisov B.K.
216-218
219-222
Nesterenko O.V., Goremykin V.I., Elizarova S.Y., Sidorovich O.V., Khizhnyak A.V.
223-225
226-230
Sekinaeva M.A., Serebryanaya F.K., Denisenko O.N., Lyashenko S.S.
231-235
236-240
Solovarova L.I., Osipova E.V., Shved N.S., Lavrova E.M.
241-245
Timacheva T.B., Mikhalchenko D.V., Mikhalchenko A.V.
246-248
249-252
253-255
256-259
260-263
264-268
Biological sciences
269-274
275-277
278-282
283-286
287-289
Bozhko G.G., Maslennikova L.A., Goncharova T.A.
290-292
Vasilev I.A., Zaydman A.M., Stupak V.V., Chernykh Е.R., Shevela Е.Y., Polovnikov Е.V., Serpeninova N.N., Rabinovich S.S., Dolzhenko D.A., Golovnev V.A., Morozov D.V.
293-302
Goroshinskaya I.A., Kachesova P.S., Borodulin V.B., Nemashkalova L.A., Losev O.E., Chudilova A.V.
303-307
308-311
Lyashenko S.S., Lyashenko S.S., Kuleshova S.A., Kuleshova S.A., Mazurina M.V., Mazurina M.V., Denisenko O.N., Denisenko O.N., Yunusova S.G., Yunusova S.G.
312-316
317-330
331-335
336-338
339-344
Stroganov A.N., Orlov A.M., Orlov A.M., Telegin A.V.
345-352
Pedagogical Sciences
353-357
358-360
361-364
365-368
369-372
373-376
377-382
383-386