Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,778

Issue №11 (part 2) in 2018

Chemistry
199-204
205-209
Zhiltsov D.V., Brovko O.S., Ivakhnov A.D., Bogolitsyn K.G., Boytsova T.A., Palamarchuk I.A.
210-215
216-223
224-229
230-234
Agricultural sciences
235-240
241-247
248-253
254-259
260-266
267-272
273-278
279-283
284-288
289-293
294-298
299-304
305-310
Earth sciences
311-316
Zharkov R.V., Kozlov D.N., Veselov O.V., Ershov V.V., Syrbu N.S., Nikitenko O.A.
317-322
Zverev I.S., Zdorovennova G.E., Bogdanov S.R., Volkov S.Yu., Gavrilenko G.G., Efremova T.V., Palshin N.I., Zdorovennov R.E., Golosov S.D., Terzhevik A.Yu.
323-327
328-333
334-342
343-347
348-354
355-360
361-365
366-371
372-376
377-382
383-388
389-394
395-399
400-406
407-412
413-419
no name
420-424
425-436
437-443